Caffeine-Free Bubble Tea Kit

All of our caffeine-free bubble tea kits. Perfect for those sensitive to caffeine! 

 
 
 
$
-
$
Taro Milk Tea Boba Kit

Taro Milk Tea Boba Kit

From $24.99 CAD

Mango Milk Tea Boba Kit

Mango Milk Tea Boba Kit

From $24.99 CAD

Strawberry Milk Tea Boba Kit

Strawberry Milk Tea Boba Kit

From $24.99 CAD